PR & Event

บริษัท นีโอ 727 จำกัด และ บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด เข้าร่วมพิธีสถาปนาพระสหัมบดีพรหม โครงการสามย่านมิตรทาวน์

รายละเอียด PR & Event


บริษัท นีโอ 727 จำกัด และ บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด เข้าร่วมพิธีสถาปนาพระสหัมบดีพรหม โครงการสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างในส่วนคอนโดมิเนียมและโรงแรม และ บริษัท นีโอ 727 จำกัด เป็นผู้ติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในส่วนคอนโดมิเนียมและโรงแรม ซึ่งในงานพิธีนี้ มีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และพนักงาน ร่วมในพิธีพร้อมกัน และคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมโครงการ ในส่วนคอนโดมิเนียมและโรงแรม  จากภาพลำดับจากซ้าย ท่านที่ 1 คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ท่านที่ 2 คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ท่านที่ 3 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (เป็นประธานในพิธี), ท่านที่ 4 คุณขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการ บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ 727 จำกัด และท่านที่ 5 คุณธนพล  ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พิธีนี้จัดขึ้น ณ บริเวณสถานที่บวงสรวงทำพิธี ด้านหน้าอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เวลาปฐมฤกษ์ 07.12 – 07.42 น. เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562