PR & Event

นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ได้รับการการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสะเกษ

รายละเอียด PR & Event


คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นีโอ 727 จำกัด และบริษัทในเครือ ขอแสดงความยินดีกับ คุณขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  คนดีศรีสะเกษ  สาขาประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษา (พศช.) และองค์กรเครือข่าย