Project Reference

1. ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (Phase 2)

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 3 อาคาร 380 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

2. ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (Phase 1)

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 434 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

3. ชีวาทัย ปิ่นเกล้า

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 13 ชั้น 1 อาคาร 593 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

4. ESQUE 101/1 (ซ.วชิรธรรมสาธิต 25 ถ.สุขุมวิท 101/1 กทม.)

ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 1 อาคาร 146 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

5. Kalm Penthouse Ari

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 23 ยูนิต ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร
เจ้าของโครงการ : บริษัท แคสท์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

6. Santiburi The Residences, Bangkok

ลักษณะโครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 6 หลัง
เจ้าของโครงการ : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

7. บ้านพักข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง (ระยะที่ 2)

ลักษณะโครงการ : อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตร 1 อาคาร และนายทหารประทวน 1 อาคาร
เจ้าของโครงการ : กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

8. The Excel Lasalle 17

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น 4 อาคาร 581 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>
   1 2 3 4 5