Project Reference

1. ESQUE 101/1 (ซ.วชิรธรรมสาธิต 25 ถ.สุขุมวิท 101/1 กทม.)

ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 1 อาคาร 146 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

2. Kalm Penthouse Ari

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 23 ยูนิต ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 อาคาร
เจ้าของโครงการ : บริษัท แคสท์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

3. Santiburi The Residences, Bangkok

ลักษณะโครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 6 หลัง
เจ้าของโครงการ : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

4. บ้านพักข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง (ระยะที่ 2)

ลักษณะโครงการ : อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตร 1 อาคาร และนายทหารประทวน 1 อาคาร
เจ้าของโครงการ : กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

5. The Excel Lasalle 17

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น 4 อาคาร 581 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

6. IDEO Chula - Samyan

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม อาคาร A สูง 34 ชั้น อาคาร B สูง 35 ชั้น
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

7. IDEO Ratchada - Sutthisan

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 24 ชั้น 1 อาคาร
เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จำกัด
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

8. ชีวาทัย เกษตร - นวมินทร์

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 649 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>
   1 2 3 4 5